Sunt de acord cu
regulamentul
Doresc sa primesc
informatii despre
produsele, serviciile si
evenimentele oferite de
S.C. Coca-Cola HBC S.R.L.
World Cup
Sarbatoreste Final Mondialului cu mii de PREMII!

CAMPANIA PUBLICITARA "Sarbatoreste finala mondialului cu mii de premii!" Regulamentul Oficial

CAMPANIA PUBLICITARA
"Sarbatoreste finala mondialului cu mii de premii!"

Regulament Oficial

 

Campania publicitara "Sarbatoreste Finala Mondialului cu mii de premii!" se desfasoara simultan pe teritoriile Romaniei si Republicii Moldova si este adresata consumatorilor de produse Coca-Cola (respectiv cele definite la sectiunea 4 ca fiind "PRODUSELE PROMOTIONALE. MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE") din ambele tari care doresc sa se inscrie in Campanie prin intermediul telefonului mobil (trimitand un SMS) sau prin Internet (accesand site-ul www.coca-cola.ro si completand formularul electronic de inscriere).

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania publicitara "Sarbatoreste Finala Mondialului cu mii de premii!" este organizata si desfasurata de catre S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumit in continuare "Organizatorul CCHBC"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la registrul comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152, si numar de operator de date cu caracter personal 11404, si de catre Societatea Coca-Cola Imbuteliere Chisinau (denumit in continuare "Organizatorul SCCIC"), o societate comerciala din Republica Moldova, cu sediul social in Chisinau, str. Industriala 42, IDNO 1003600136646, (denumiti in continuare, in mod colectiv, "Organizatorii" sau "Organizatorul") ambele prin intermediul Agentiei.
 • In cadrul acestui Regulament Oficial vor fi utilizate si urmatoarele definitii si termeni:
 • "Agentia" " S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Strada Calea Plevnei nr. 139B, sector 6, inregistrata la registrul comertului cu nr J 40/9256/2009, avand Cod Unic de Inregistrare RO25945293, cont RO31 RNCB 0071 1116 2211 0001, Banca BCR Plevnei, avand numarul de operator de date cu caracter personal 12320;
 • "Campania" " Campania publicitara "Sarbatoreste Finala Mondialului cu mii de premii!", cu privire la produsele Coca Cola, care face obiectului prezentului Regulament Oficial.
 • "Consumatorul" - persoane fizice, cetateni din Romania si Republica Moldova, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, intr-unul dintre aceste state, care achizitioneaza pentru consum unul din Produse Participante la Campanie.
 • "Participantii" - persoane fizice, cetateni ai Romaniei si ai Republicii Moldova, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, intr-unul dintre aceste state, ce utilizeaza un telefon mobil, care au transmis cel putin o data un mesaj la numarul scurt 1789, si in urma achizitionarii a cel putin unui Produs Promotional, se inscriu in Campanie pe baza unui cod unic descoperit sub capacul Produsului Promotional achizitionat.
 • "Produsele Promotionale" " produsele participante in Campanie, mentionate la Sectiunea 4 a Regulamentului Oficial.
 • "Regulamentul Oficial" " prezentul regulament.
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos.
 • Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si Republica Moldova si va fi publicat pe www.coca-cola.ro.
 • Pentru Romania, Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui Consumator in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 9:00 " 17.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, stabilita conform prevederilor din Sectiunea 3, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise in atentia Organizatorului CCHBC, la sediul social al acestuia.
 • Pentru Republica Moldova Regulamentul oficial va fi disponibil in mod gratuit oricarui Consumator in baza unui apel telefonic la Infoline 022.507.789, intre orele 9:00 " 17.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, stabilita conform prevederilor din Sectiunea 3, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise in atentia Organizatorului SCCIC, la sediul social ala acestuia.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
 • Mecanismul Campaniei si baza de date aferenta derularii Campaniei vor fi operate prin intermediul Agentiei.
 • Site-ul Campaniei va fi operat prin S.C. MRM PARTENERI S.R.L. cu sediul social in Str. Jules Michelet, Nr. 18, Sector 1, inregistrata la registrul comertului cu nr. J40/4017/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15300138, cod IBAN: RO61INGB0001008165078910, ING Bank " Sucursala Bucuresti, numarul de operator de date cu caracter personal 11573.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 • Campania este organizata si se desfasoara simultan pe intreg teritoriul Romaniei si pe intreg teritoriul Republicii Moldova.
 • Corespunzator, Organizatorul CCHBC are calitatea juridica de Organizator al Campaniei pentru Participantii domiciliati in Romania, iar Organizatorul SCCIC are calitatea juridica de Organizator pentru Participantii domiciliati in Republica Moldova.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 • Campania va fi lansata la data de 17 mai 2010 si va dura pana la data de 11 iulie 2010 inclusiv. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial. Toate premiile prevazute in Regulamentul Oficial trebuie sa fie revendicate de catre castigatori pana cel mai tarziu la data de 25 iulie 2010.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor art. 1.7.
 • Prin nerevendicarea premiilor in termenele de mai sus si in conditiile Regulamentului Oficial, Participantii pierd dreptul de a le mai revendica si Organizatorul este eliberat de toate obligatiile ce ii revin fata de respectivii Participanti in legatura cu premiile nerevendicate corespunzator de catre acestia.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJELE PARTICIPANTE)

 • Marcile participante in Campanie sunt:
  • Pe teritoriul Romaniei Produsele Promotionale sunt marcile Coca-Cola, Coca-Cola light si Coca-Cola Zero in ambalaje de 0,5L, 1L, 2L PET, multipack 2x2L PET;
  • Pe teritoriul Republicii Moldova, Produsele Promotionale sunt marcile Coca-Cola si Coca-Cola light in ambalaje de 0.5L si 1,5L;
 • Ambalajele promotionale aferente Produselor Promotionale vor putea fi identificate prin:
  • Etichetele promotionale care vor contine mesajul "Sarbatoreste Finala Mondialului cu mii de premii!" si informatii principale extrase din Regulamentul Oficial;
  • Capacele promotionale de culoarea neagra care vor avea tiparit pe partea superioara, in exterior, mesajul "Cauta sub capac", si in interior un cod unic alfanumeric format din 8 caractere.
 • Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light sunt marci inregistrate ale The Coca-Cola Company.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni ai Romaniei si ai Republicii Moldova, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, intr-unul dintre aceste state, care utilizeaza un telefon mobil in una din retelele de telefonie mobila din statul respectiv: in Romania - Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp, si in Republica Moldova: Orange si Moldcell. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii Organizatorilor, ai Agentiei si ai SC MRM PARTENERI SRL, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie).
 • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
 • O persoana se poate inscrie in Campanie de mai multe ori, de fiecare data cu un nou cod valid.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare pe care o considera a fi contrara Regulamentului Oficial.
 • Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie, acesta urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie pe adresa de mail, prin SMS sau prin apel telefonic.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 • Pentru a participa in Campanie, Participantii trebuie sa caute sub capacul Produselor Promotionale, sa gaseasca un cod alfanumeric de 8 (opt) caractere si sa-l inscrie prin SMS la numarul 1789 (tarif standard in retelele din Romania: Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp, si din Republica Moldova: Orange si Moldcell) sau sa urmeze procedura electronica de inscriere pusa la dispozitie pe site-ul Campaniei www.coca-cola.ro, conform prevederilor Sectiunii 6.6 de mai jos.
 • Perioada in care Participantii se pot inscrie in Campanie prin SMS la numarul 1789 sau prin intermediul site-ului www.coca-cola.ro, incepe la data de 17 mai 2010, orele 10:00:00 si dureaza pana la data de 11 iulie 2010 , orele 21:59:59.
 • Limbile de comunicare in aceasta Campanie sunt limba romana pentru Romania si limba moldoveneasca pentru Republica Moldova.
 • Un Participant se identifica in cadrul Campaniei prin numarul de telefon mobil, indiferent de modalitatea de inscriere prin SMS sau prin intermediul site-ului www.coca-cola.ro.

 

 • Participarea prin SMS
  • Pentru a participa la Campanie prin intermediul mecanismului bazat pe trimiterea de SMS-uri, Consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional si sa trimita la numarul de telefon 1789, in perioada de inscriere cuprinsa intre 17 mai 2010, orele 10:00:00 - 11 iulie 2010, orele 21:59:59 inclusiv ("data si ora limita" de primire a SMS-urilor la nr. de telefon 1789), un mesaj text scris ("SMS") compus din codul unic descoperit in interiorul capacului promotional.
  • Fiecare SMS de participare la Campanie este considerat valid daca este format din codul unic alfanumeric de 8 (opt) caractere (asa cum apare acesta sub capacul Produsului Promotional), scris fara spatii si/sau alte informatii.
  • Pentru fiecare SMS trimis, Participantul va suporta costul acestuia, tarif standard stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul. Un cod unic poate fi inscris in Campanie o singura data. Inscrierea este reprezentata de trimiterea unui cod corect de pe un Produs Promotional prin SMS la numarul 1789 sau introducerea acestuia in formularul electronic de inscriere care poate fi gasit pe site-ul www.coca-cola.ro.
  • Un cod unic poate fi inscris in Campanie o singura data. Inscrierea este reprezentata de trimiterea unui cod corect de pe un Produs Promotional prin SMS la numarul 1789 sau introducerea acestuia in formularul electronic de inscriere care poate fi gasit pe site-ul www.coca-cola.ro.
  • Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1789, Participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, un raspuns corespunzator prin care este informat cu privire la situatia mesajului de inscriere transmis, dupa cum urmeaza:
   • mesajul nu este trimis in forma corecta in ceea ce priveste numarul de caractere;
   • mesajul nu contine un cod valid (codul transmis nu este alocat) sau un cod de bare in locul codului unic;
   • mesajul contine un cod utilizat deja pentru inscrierea in Campanie;
   • mesajul a fost trimis in forma corecta;
   • mesajul este trimis in afara datei si orei limita a Campaniei, adica inainte de data si ora inceperii Campaniei sau dupa data si ora finalizarii Campaniei (asa cum sunt acestea delimitate in cadrul Sectiunii 6.2 de mai sus).
  • La tragerea la sorti nu vor participa SMS-urile care nu indeplinesc conditiile prevazute in art.6.5 literele a - e de mai sus, precum si SMS-urile primite in afara datei si orei limita a Campaniei precizate la art. 6.2 din Regulamentul Oficial.
  • Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:
   • pentru mesajele SMS incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1789, precum si pentru mesajele SMS trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;
   • pentru pierderile sau intarzierile transmiterii mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 6.5. litera e. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
   • daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat (nu este alocat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc). In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde Participantului la Campanie;
   • pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
   • pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numarul 1789;
  • Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra Produselor Promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra Produselor Promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile Regulamentului Oficial. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
  • Dupa data limita de primire a mesajelor, Organizatorul nu este raspunzator pentru trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.
 • Participarea prin intermediul site-ului www.coca-cola.ro

 

  • Pentru a participa la Campanie prin intermediul site-ului "www.coca-cola.ro", Consumatorii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional, in perioada Campaniei, sa acceseze site-ul Campaniei la care se va face referire din site-ul , care va face trimitere la site-ul propriu-zis al Campaniei, sa completeze formularul electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe acest site, respectiv (i) campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil la care poate fi contactat Participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator, (ii) campul obligatoriu corespunzator codului unic descoperit pe ambalajul Produsului Promotional achizitionat, (iii) confirmarea retelei de telefonie mobila din care face parte respectivul numar de telefon si (iv) campul corespunzator adresei de e-mail. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Completarea campurilor aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.
  • Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe site este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere in cadrul prezentei Campanii prin intermediul site-ului de Campanie, Participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, pe site-ul Campaniei, un mesaj electronic de confirmare, prin care va fi informat cu privire la situatia inscrierii sale, in conformitate cu prevederile articolului 6.5 litera (e) de mai sus.
  • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea:
   • pentru datele incomplete, inexacte sau incorecte, introduse pe site-ul de Campanie, precum si pentru datele introduse in afara datei si orei limita a Campaniei precizate la art. 6.2 din prezentul Regulament Oficial;
   • pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor de participare la Campanie sau a mesajelor de raspuns mentionate mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
   • pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet de catre furnizori sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
   • pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi ambalaj original pentru Produsul Promotional aferent codului desemnat castigator. Conform prezentului Regulament Oficial premiile vor fi acordate Participantului care a trimis codul respectiv prin una din cele doua modalitati de participare si poate face dovada achizitionarii Produsului Promotional (prezinta in original capacul Produsului Promotional, continand codul unic desemnat castigator).
   • pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe site pentru validare.
  • Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra Produselor Promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra Produselor Promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
 • C. Conditii de participare la Campanie. Procedura de verificare.

 

  • Un cod unic alocat unui Produs Promotional permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod unic utilizat anterior la inscriere, de aceeasi persoana sau de persoane diferite, prin oricare dintre cele doua modalitati de inscriere, va fi invalidata pe loc.
  • Un cod unic valid ce nu a fost desemnat castigator va participa la toate extragerile din categoriile de intervale de extragere in care se incadreaza conform mecanismului Campaniei, asa cum sunt descrise in art 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4.
  • Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta singurul element de identificare a Participantilor (conform Sectiunii 6.4), un Participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 12 ori intr-o zi, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta cu un cod unic diferit si corect. Incepand cu a 13-a inscriere din aceeasi zi, Participantul va fi atentionat prin SMS sau prin confirmarea electronica comunicata pe site-ul Campaniei, in functie de modalitatea de participare aleasa, ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva prin transmiterea de coduri de pe acel numar de telefon sau aferente acelui numar de telefon si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.
  • In situatia in care un cod unic este trimis sau inregistrat in Campanie o data, in oricare din modalitatile de inscriere la Campanie, orice incercare de inscriere ulterioara a aceluiasi cod, respectiv inscrierile subsecvente vor fi invalidate. In acest caz, Participantul va primi prin SMS sau pe site, in functie de modalitatea de inscriere, un mesaj de invalidare conform art. 6.5. litera e. si art. 6.6. litera b de mai sus.
  • Trimiterea prin SMS si/sau introducerea pe site-ul de Campanie de 7 ori consecutiv a unui cod gresit sau deja folosit are ca rezultat descalificarea din Campanie, Participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon.
  • In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un Participant reclama, in orice modalitate, invalidarea inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a contestatiilor:
   • Organizatorul ii va solicita Participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului pe care figureaza codul unic revendicat. Participantul poate face dovada detinerii codului unic revendicat (i) prin expedierea capacului continand codul promotional transmis in forma fizica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei cu mentiunea "pentru Campania Publicitara «Sarbatoreste finala mondialului cu mii de premii »", (ii) prin trimiterea unei copii lizibile prin fax, la numarul 021/411.11.16 sau (iii) prin trimiterea unei fotografii lizibile la adresa de email fotbal1@promotiesms.ro, pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti.
   • In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt Participant, pentru a se putea face validarea Participantului ce a achizitionat in realitate si in mod corect Produsul Promotional si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul il va contacta si pe Participantul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a capacului pe care a fost descoperit codul unic inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara " fata de situatia de fapt existenta. Participantul poate face dovada detinerii codului unic revendicat (i) prin expedierea capacului continand codul promotional transmis in forma fizica, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei cu mentiunea "pentru Campania Publicitara « Sarbatoreste finala mondialului cu mii de premii »", (ii) prin trimiterea unei copii lizibile prin fax, la numarul 021/411.11.16 sau (iii) prin trimiterea unei fotografii lizibile la adresa de email fotbal1@promotiesms.ro, pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerea la sorti.
   • In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati la lit. f. punctul i. si lit. f. punctul ii. de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii capacului Produsului Promotional cu codul unic descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe Participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii capacului cu codul unic revendicat/inscris.
   • In cazul in care Participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la lit. f. punctul i. si lit. f. punctul ii. de mai sus, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), Participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea ce urmeaza.
   • In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul ii va comunica Participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii capacului cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.
  • Participantii trebuie sa pastreze capacul Produsului Promotional in original, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul contactarii ca potentiali castigatori, sa poata confirma codul unic reprezentantului Organizatorului si sa poata prezenta capacul continand codul unic pentru validare in calitate de castigator;
  • Prin inscrierea in Campanie Participantii sunt constienti si sunt de acord cu faptul ca numarul de telefon mobil folosit la inscriere va fi utilizat de Organizator sau de Agentie, la indicatia Organizatorului, pentru includere in baza de date electronica in vederea efectuarii tragerii la sorti a premiilor si a contactarii ulterioare a Participantilor cistigatori. Participantii care se inscriu in Campanie de pe teritoriul Republicii Moldova sunt constienti ca mesajele SMS vor fi transmise in acest scop Agentiei in Romania.

SECTIUNEA 7. PREMIILE. VALOAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, prin tragere la sorti:
 • 40.320 de mingi de fotbal Adidas, in valoare totala de 260.064 EUR (fara TVA);
 • 56 de LCD-uri SONY Bravia model 40NX700 (diagonala 40"), Full HD 1080, cu Edge LED, Monolithic Design si acces Wi-Fi® integrat, in valoare totala de 45.192 EUR (fara TVA) ;
 • 5 excursii valabile pentru 2 persoane fiecare, la finala Campionatului FIFA World Cup 2010 din Johannesburg Africa de Sud din data de 11 iulie 2010. Fiecare excursie consta in: 3 nopti cazare la hotelul Crowne Plaze Johannesburg - The Rosebank Hotel categoria 4 stele, 3 mese/zi, transport cu avionul pe ruta Bucuresti-Amsterdam- Johanesburg si retur, transfer de la aeroport la hotel si viceversa, 2 bilete categoria a 2-a de intrare la meciul de fotbal al finalei campionatului mondial precum si transferul hotel – stadion si retur. Valoarea totala a celor 5 excursii este de 44.010 EUR (fara TVA).
 • Valoarea totala a premiilor este de 349.266 EUR (fara TVA).
 • Fiecare dintre Organizatori suporta cheltuielile de acordare a premiilor castigatorilor, in privinta carora a asumat calitatea de Organizator in conformitate cu art. 2.2 al prezentului Regulament Oficial.
 • ACORDAREA PREMIILOR CAMPANIEI:
 • Un "moment castigator" este format din data, ora, minutul, secunda, la care se va face extragerea. Pentru fiecare tip de premiu sunt stabilite intervale de participare, la care se efectueaza extragerile si se determina "momentele castigatoare".
 • Extragerile "momentelor castigatoare" si ale codurilor castigatoare se vor face de catre Agentie, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie.
 • Un "interval de participare" pentru premiile de tip minge este reprezentat de un interval de 60 secunde, in intervalul orar 10:00-22:00, in fiecare zi de desfasurare a Campaniei (17 mai - 11 iulie 2010). Astfel, fiecare zi din perioada Campaniei are 720 de momente castigatoare pentru premiile de tip minge.
 • Un "interval de participare" pentru premiile tip LCD SONY este reprezentat de cate o zi calendaristica, in perioada de desfasurare a Campaniei (17 mai - 11 iulie 2010). Astfel, fiecare zi calendaristica din perioada de desfasurare a Campaniei reprezinta 1 (un) astfel de interval de participare, Campania avand 56 (cincizecisisase) de momente castigatoare pentru premiile de tip LCD SONY.
 • Un "interval de participare" pentru premiile de tip excursie este reprezentat de o saptamana calendaristica. Premiile de tip excursie se vor oferi doar in primele 5 saptamani ale Campaniei, respectiv perioada 17 mai - 20 iunie 2010. Fiecare saptamana din aceasta perioada reprezinta 1 (un) astfel de interval de participare, Campania avand 5 (cinci) momente castigatoare pentru premiile de tip excursie.
 • La extragerile la sorti vor participa doar codurile unice alfanumerice inscrise in "intevalul de participare" aferent respectivului tip de premiu. Pentru evitarea oricarui dubiu, de exemplu, daca un cod unic alfanumeric este inscris in Campanie la data de 18 mai 2010, ora 15:00:04, el va participa la extragerea de premii de tip minge aferent "intervalului de participare" 15:00:01 " 15:01:00 din data de 18 mai 2010. In cazul in care nu este castigator la premiile de tip minge, acest cod nu va mai participa la nicio extragere de premii de tip minge, insa va participa la extragerea de premii de tip LCD SONY aferenta "intervalului de participare" 18 mai 2010. In cazul in care nu este nici castigator al premiului de tip LCD SONY, codul respectiv va participa la extragerea premiului de tip excursie din "intervalul de participare" 17-23 mai 2010. Daca nici in urma acestei extrageri codul respectiv nu este desemnat castigator, nu va mai participa la nicio extragere viitoare.
 • Avand in vedere cele de mai sus, pentru premiile tip minge, primul "moment castigator" va fi in data de 17 mai 2010, in intervalul orar 10:01:00-10:01:59, iar ultimul va avea loc in data de 11 iulie 2010, in intervalul orar 22:00:00- 22:00:59. "Momentul castigator" este in secunda imediat urmatoare  dupa incheierea "intervalului de participare" in care s-au inscris codurile supuse extragerii.
 • Pentru premiile tip LCD-uri SONY, in saptamana lucratoare premergatoare primei zile a Campaniei va avea loc o desemnare aleatoare a momentelor castigatoare pentru toata durata Campaniei. Aceasta desemnare se va face in prezenta unui notar public pe baza unui program informatic specializat, care va desemna, pentru fiecare zi a Campaniei, cate un "moment castigator".
 • Toate momentele castigatoare mentionate in prezentul articol vor avea formatul: h/min/ss, secundele fiind exprimate cu sase zecimale.
 • Tragerile la sorti pentru premiile tip excursii se vor organiza in fiecare zi de luni dupa fiecare saptamana de participare din cadrul Campaniei (17 mai " 20 iunie 2010), la sediul Agentiei sau al unui notar public, in prezenta unui notar public si a unui reprezentant al Organizatorului, sau imputernicit al acestuia. La tragerea la sorti pentru aceste premii participa inscrierile valide prin intermediul celor doua modalitati de inscriere, inregistrate in intervalul de extragere aferent acestui tip de premiu, asa cum se prevede in Art. 7.3.3.
 • Pentru premiile de tip excursie, la fiecare tragere la sorti se vor extrage, pe langa codul castigator, un numar de 5 coduri de rezerva, pentru a fi folosite conform prevederilor art. 8.7.8.
 • Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant, atunci premiile Campaniei nu se vor mai atribui, ramanand la dispozitia Organizatorului.
 • Daca pe toata durata Campaniei se inscriu mai putine coduri unice valide decat numarul total de premii, atunci toate codurile unice valide inscrise vor fi desemnate castigatoare, conform momentelor castigatoare stabilite pentru fiecare categorie de premii.
 • Odata extras si declarat castigator, un cod unic utilizat la inscrierea in Campanie nu va mai fi reintrodus in baza de date si nu va mai participa la extragerile urmatoare.
 • Numele si localitatea de domiciliu ale castigatorilor premiilor de tip excursie si ale castigatorilor premiilor de tip LCD SONY, precum si premiile castigate de acestia, vor fi publicate pe site-ul Campaniei, accesibil la adresa www.coca-cola.ro, dupa validarea finala a acestora si obtinerea acordului expres al castigatorilor.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

8.1. Dupa fiecare extragere, se va trimite un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat codul castigator (indiferent daca inscrierea in Campanie s-a realizat prin intermediul SMS-ului, conform Sectiunii 6.5 de mai sus, sau prin intermediul formularului electronic de inscriere de pe site-ul Campaniei, conform Sectiunii 6.6 de mai sus), oferindu-se informatii despre premiul castigat, precum si un numar de telefon dedicat exclusiv castigatorilor in scopul derularii procedurii de intrare in posesia premiilor. Mesajul va veni exclusiv de pe numarul scurt al Campaniei, respectiv 1789, sau va fi trimis cu indentificator personalizat: Coke sau Coca-Cola.
8.2.    La apelul castigatorilor, pentru validarea preliminara, acestora li se va solicita acordul pentru introducerea in baza de date a Organizatorului si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate de catre castigatori in vederea atribuirii premiilor. La finalul acestui apel telefonic, daca sunt de acord, castigatorii vor comunica urmatoarele date personale: nume, prenume, CNP/IDNP, datele aferente buletinului/cartii de identitate, domiciliul, telefonul, varsta. Avand in vedere obligatia Organizatorului CCHBC, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii conditii esentiale de validare a castigatorului. De asemenea, pentru validare, potentialii castigatori trebuie sa comunice operatorului de telefonie codul unic de pe Produsul Promotional inscris in Campanie, pentru a dovedi ca se afla in posesia sa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita Participantilor capacul ce contine inscris codul extras castigator, in vederea validarii castigului. Neindeplinirea acestei conditii poate duce la invalidarea premiului.
8.3     In vederea prelucrarii datelor cu caracter personal ale cetatenilor din Republica Moldova, este necesar a se obtine consimtamantul acestora in forma scrisa.
8.4.    Participantilor li se va solicita acordul pentru introducerea si prelucrarea in baza de date a Organizatorului a datelor personale ce au fost comunicate potrivit prevederilor de mai sus, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct. In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin apelul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul articol, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct. Validarea castigatorului Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
8.5.   PREMIILE TIP MINGE:

  • Dupa fiecare moment castigator, se va trimite un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat codul castigator, oferindu-se informatii despre premiul castigat.
  • Participantii care, in urma inscrierii in campanie a unui cod, primesc ulterior un mesaj SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu de tip minge, vor primi si un cod numeric unic suplimentar, care trebuie obligatoriu pastrat pana la momentul revendicarii si intrarii in posesie a premiului si un numar de telefon dedicat castigatorilor. Acest numeric unic suplimentar va fi solicitat in momentul predarii premiului catre castigator. Acestia pot sa acceseze site-ul Campaniei sau sa sune la infoline pentru a afla cel mai apropiat centru de revendicare. Codul numeric unic suplimentar poate fi folosit doar o singura data pentru un singur premiu. In situatia in care un castigator din eroare sterge sau pierde codul unic suplimentar, se poate adresa Organizatorului prin intermediul infolne-ului pentru a-i fi retrimis codul. Codul poate fi retrimis de catre Organizator prin SMS numai catre numarul de telefon de pe care a fost inscris initial codul declarat castigator. Orice cerere venita din partea Participantilor declarati castigatori ce nu respecta conditiile de mai sus nu va fi onorata de catre Organizator.
  • La momentul revendicarii premiului si primirii acestuia, castigatorii sunt obligati sa semneze procesul verbal colectiv de predare-primire a premiului. Acest proces verbal va cuprinde numele tuturor castigatorilor de tip minge desemnati pana la acel moment, iar  castigatori il vor semna in dreptul numelui lor, completand codul numeric unic suplimentar.
  • Premiile de tip minge vor putea fi revendicate din locatiile special amenjate de catre Organizator. Pentru Romania, aceste premii pot fi revendicate din orice benzinarie din reteaua Rompetrol si din orice restaurant Burger King. Pentru republica Moldova, pentru castigatorii cu domiciliul in orasul Chisinau, premiile de tip minge pot fi revendicate din orice supermarket din reteaua Fourchette (str. Dacia "gradina botanica, bd. Moscovei, str. Arborilor - mall MALLDOVA, str. Calea Iesilor). Castigatorii din republica Moldova ce au domiciliul in afara orasului Chisinau, vor fi contactati de agentii Oraganizatorului, si impreuna de comun acord, vor stabili imprejurarile in care vor intra in posesia premiului.
  • Adresele centrelor de revendicare a premiilor de tip minge vor fi disponibile si la infoline intre orele 9:00 " 17.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei.
  • Premiilor de tip minge vor putea fi revendicate pana cel tarziu la data de 25 iulie 2010 inclusiv.

8.6.    PREMIILE TIP LCD SONY
8.6.1 Premiile tip LCD SONY vor fi livrate prin curier, prin grija Agentiei, in calitate de reprezentant al Organizatorului, la domiciliul declarat (in momentul validarii sau, ulterior, telefonic) al castigatorilor, intr-un termen de 31 zile lucratoare de la comunicarea de catre acestia a datelor de identificare si adresei postale. In situatia in care reprezentantul Agentiei nu reuseste sa il gaseasca pe castigator la domiciliul comunicat telefonic in intervalul mentionat, Agentia va comunica castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se expediaza cu confirmare de primire. Prin instiintarea de ridicare a premiului i se comunica castigatorului locatia si intervalul orar in care acesta trebuie sa se prezinte pentru a-si ridica premiul. De asemenea, castigatorului i se comunica si numarul de telefon al reprezentantului Agentiei, pentru a putea lua legatura cu acesta in cazul in care apar evenimente neprevazute ce il impiedica sa se prezinte in vederea ridicarii premiului. In cazul in care castigatorul nu intra in posesia premiului la momentul expedierii acestuia de catre Agentie, din motive independente de vointa Agentiei, acesta are la dispozitie un termen de 10 de zile pentru ridicarea premiului de la punctul de lucru al curierului, calculate din momentul in care castigatorul a fost instiintat ciu privire la ridicarea premiului.
8.6.2  In ziua intrarii efective in posesie a premiului se va incheia un proces verbal de predare " primire semnat de catre castigator si reprezentantul Agentiei care inmaneaza premiul, castigatorul avand totodata obligatia de a completa si o declaratie de castigator ce va contine datele de identificare complete ale acestuia (numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si CNP-ul)
8.6.3 Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul are obligatia de a inmana, o data cu procesul verbal si declaratia sa, si o copie a unui document de identitate valabil la data ridicarii premiului.
8.6.4  In declaratia de castigator fiecare castigator isi va putea exprima in scris acordul sau ca datele sale personale mentionate in acesta sa intre in baza de date a Organizatorului, operata de catre Agentie, (i) pentru atribuirea premiului Campaniei si indeplinirea obligatiilor fiscale, si (ii) pentru ca numele, localitatea de domiciliu, vocea si imaginea sa fie facute publice de catre Organizator in vederea anuntarii acestuia ca fiind castigator, fara alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului fata de castigator.
8.6.5  Premiilor de tip LCD SONY vor putea fi revendicate pana cel tarziu la data de 25 iulie 2010 inclusiv.
8.7.    PREMIILE TIP EXCURSIE:
8.7.1.  Pentru a putea fi validati, Participantii desemnati castigatori ai unui premiu tip excusie trebuie sa aiba varsta minima de 12 ani implinita pana nu mai tarziu de 17 mai 2010 inclusiv. Insotitorul ales de catre castigator trebuie sa aiba cel putin varsta de 18 ani.

   • Participantii care, in urma inscrierii in Campanie, au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu de tip excursie, vor fi anuntati de catre Agentie, in vederea inceperii procedurilor de valiadare a calitatii de castigator si de punere in posesie a premiului. In anuntul astfel primit, potentialii castigatori vor primi detaliile privind modalitatea prin care pot contacta Agentia, in calitate de reprezentant al Organizatorului.
   • In vederea validarii, Participantii desemnati potentiali castigatori ai premiilor tip excursie, au obligatia ca in termen de maxim 10 ore de la anuntul primit, sa contacteze Agentia, potrivit datelor primite prin anunt, in vederea revendicarii premiului, a confirmarii disponibilitatii pentru deplasare si pentru a se putea incepe procedurile de validare si intrare in posesia premiului. Pentru validarea premiului, Agentia va solicita castigatorilor sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, prin trimiterea prin fax, la numarul indicat de Agentie, in termen de maxim 72 de ore de la data convorbirii telefonice, a copiilor actului de indentitate si a pasaportului valabil ale sale cat si ale insotitorului declarat. De asemenea, pentru validarea castigurilor, Organizatorul va solicita castigatorilor ca in termen de 24 de ore sa faca o prima dovada a detinerii capacului cu codul declarat castigator, prin trimiterea unei copii fax lizibile sau a unei fotografii la adresa de email sau numarul de fax mentionate pe site-ul Campaniei de Organizator sau comunicata telefonic de catre Agentie.
   • In cazul in care validarea telefonica a decurs corespunzator si potentialul castigator face prima dovada a detinerii capacului ce contine codul extras castigator, va fi contactat de un reprezentant al Organizatorului, caruia va trebui sa ii predea, in termen de 12 ore de cand a fost contactat de catre acesta, capacul cu codul castigator in original, in baza unui Proces Verbal de predare - primire.
   • Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari toate convorbirile telefonice ce se vor derula intre Agentie si castigatorii acestui tip de premiu vor fi inregistrate. In situatia in care castigatorii isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, Agentia va pune la dispozitia acestora un numar de fax prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispoztia Organizatorului un numar de fax unde pot primi corespondenta. Castigatorii trebuie sa aiba in vedere ca procedura de revendicare si punere in posesie este una de lunga durata si orice intarziere poate duce la imposbilitatea dobandirii de catre castigator a premiului castigat din motive independente de Organizator sau Agentie.
   • Castigatorii premiilor de tip excursii si insotitorii acestora au obligatia de a detine pasaport valid pentru cel putin 6 luni incepand cu data de 11 iulie 2010 si sunt singurii responsabili pentru obtinerea vizei in vederea deplasarii la Johannesburg, Africa de Sud.
   • Organizatorul va asigura fiecarui castigator o scrisoare adresata Ambasadei Africii de Sud ce contine o solicitare de inlesnire in vederea obtinerea vizei turistice pentru Africa de Sud de catre castigatori. Orice alte formalitati de obtinere a vizei, precum si costurile aferente cad in sarcina exclusiva a castigatorilor si insotitorilor acestora. De asemenea, Organizatorul va pune la dispozitia castigatorului, in vederea obtinerii vizei: bilet de avion, voucher cazare, un document ce atesta calitatea de castigator.
   • In situatia in care un castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, precum si in cazul in care nu este indeplinita orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui acel premiu sau de a-l oferi Participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.
   • Castigatorii premiilor de tip excursie trebuie sa aiba in vedere ca vor fi nevoiti sa indeplineasca o serie de proceduri impuse de obtinerea visei turistice pentru Africa de Sud si de deplasarea efectiva in aceasta tara. In acest sens acestia pot obtine toate informatiile necesare adresandu-se ambasadei Africii de Sud din Bucuresti, pentru cetatenii Romaniei, respectiv din Kiev, pentru cetatenii Republicii Moldova.

8.8     Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui Participantilor extrasi ca si rezerve. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei si/sau Republicii Moldova.

SECTIUNEA 9. ERORI SI CAPACE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

 • Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace promotionale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale capacelor sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum mesajele ce au fost transmise prin SMS la alt numar sau inscrierile prin SMS sau prin formular electronic dupa data de 11 iulie 2010 vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
 • The Coca-Cola Company, Organizatorul, Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind modificarea capacelor si a elementelor componente necorespunzatoare.
 • In situatia improbabila in care, datorita unor erori, numarul capacelor promotionale ce contin coduri declarate castigatoare depaseste numarul premiilor specificate in acest Regulament Oficial, Organizatorul nu va acorda mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

 • Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor promotionale castigatoare. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor promotionale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.
 • Pentru inscrierile in Campanie, Organizatorii si Agentia si nu isi asuma responsabilitatea pentru:
  • mesajele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, introduse pe site-ul www.coca-cola.ro;
  • inscrierile transmise dupa expirarea perioadei Campaniei, precum si pentru comunicarile codurilor transmise prin alte modalitati de comunicare decat cele prevazute la art. 6.5 si 6.6;
  • intreruperile sau blocarile serviciului de internet si/sau ale serviciului de telefonie, oricare ar fi cauzele acestora ;
 • Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.
 • Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Tuturor Participantilor la Campanie care au domiciliul pe teritoriul Romaniei le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea drepturilor, Participantii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizatorul CCHBC, trimisa la sediul social al acestuia.
 • Tuturor Participantilor la Campanie care au domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 17/2007 cu privire la datele cu caracter personal privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de precizare a datelor, dreptul de confirmare a prelucrarii datelor, dreptul de a face obiectii impotriva prelucrarii datelor, si dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea drepturilor, Participantii se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizatorul SCCIC, trimisa la sediul social al acestuia..
 • Operatorii de telefonie mobila din Republica Moldova nu sunt raspunzatori pentru organizarea Campaniei, si pentru textul mesajelor SMS venite de la  de la Participanti, in fata persoanelor terte si organelor de stat ale Republicii Moldova.
 • Agentia isi asuma dreptul de a refuza Participantului de a raspunde la intrebarea  acestuia, in cazul in care continutul mesajului contravine normelor morale, etice si nu corespunde cerintelor Legislatiei Republicii Moldova si prezentului Regulament Oficial.
 • In privinta cetatenilor Republicii Moldova, clauzele Regulamentului Oficial reprezinta un act juridic intre Participant si Organizator.
 • Toate neintelegerile aparute intre Organizator si cetatenii Republicii Moldova se rezolva in conformitate cu Legislatia Republicii Moldova.
 • Limitele responsabilitatilor Operatorilor de Telefonie Mobila din Republica Moldova ("Operatorul") sunt urmatoarele:
   • Operatorul nu este organizatorul Campaniei si nu poarta raspundere pentru actiunile Organizatorului si pentru urmarile acestora fata de Participanti si terti, indiferent daca se refera direct sau indirect la acestia;
   •  Expediind mesajul SMS la numarul 1789 Participantul este de acord ca Operatorul sa ofere Organizatorului, Agentiei sau imputernicitilor acestora informatii cu privire la numarul de telefon de pe care a fost expediat mesajul si textul mesajului.
   • Operatorul nu ofera informatii in legatura cu Campania. Toate intrebarile si pretentiile privind Campania se transmit Organizatorului.
   • Operatorul ofera posibilitatea expedierii mesajului SMS exclusiv in aria de acoperire  si in limita mijloacelor banesti disponibile in contul expeditorului.
   • Expediind mesajul SMS in vederea participarii la Campanie, expeditorul acestuia este de acord cu conditiile de raspunderea limitata a Operatorului.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 • Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pentru Romania, respectiv conform prevederilor Codului Fiscal al Republicii Moldova Nr. 1163/1997, pentru Republica Moldova.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 • Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti, respectiv din Chisinau.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 • Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie si va fi facut public in forma autentica incepand cu data de 17 Mai 2010.